W Zakopanem, podobnie jak w innych częściach Polski pod zaborami, ludzie czekali na możliwość ogłoszenia niepodległości. 13 października 1918 r. odbyło się zgromadzenie obywatelskie. Pięciuset uczestników wybrało 32-osobową komisję pod kierownictwem Stefana Żeromskiego. 31 października, zaledwie dzień przed Krakowem, Zakopane ogłosiło niepodległość. Utworzono Wspólnotę Zakopiańską, której prezesem został Stefan Żeromski. Zakopane stało się pierwszą częścią niepodległej Polski.

 

PIOTR JAWORSKI
Scriptwriter, cinematographer and documentary film director. Born in 1968 in Tarnobrzeg .  He earned his degree in Geology from Krakow’s AGH University of Science and Technology and in Directing for Film and Television from the Radio and Television Department of the Silesia University in Katowice. He has made a number of documentary films.

In Zakopane, as in other parts of Poland during the partitions, people awaited the opportunity to declare independence.  On October 13, 1918, a civic assembly was held; its five hundred participants chose a 32-member committee, headed by the writer Stefan Żeromski.  On October 31, one day ahead of Kraków, Zakopane declared independence.  The Commonwealth of Zakopane was established with Stefan Żeromski the president, making Zakopane the first part of an independent Poland.

 

PIOTR JAWORSKI
Scriptwriter, cinematographer and documentary film director. Born in 1968 in Tarnobrzeg .  He earned his degree in Geology from Krakow’s AGH University of Science and Technology and in Directing for Film and Television from the Radio and Television Department of the Silesia University in Katowice. He has made a number of documentary films.

Social hosted video URL is empty.

Pokazy

GALLERY THEATRE
(1112 N. Milwaukee Ave.)

ŚRODA,   14/11/2018   20:45  

2018, 52 min, Polska
w języku polskim z ang. napisami

 

Direction/Reżyseria
PIOTR JAWORSKI

Produced by/Produkcja
TVP

Contact Us

Jeśli masz szybkie pytanie, napisz do nas. Odpowiemy na nie wkrótce!

Not readable? Change text. captcha txt