OF THE QUARREL OF ALL QUARRELS  (O NAJWIĘKSZEJ KŁÓTNI)

 1999, 17 min, Poland

Direction/Reżyseria
ZBIGNIEW KOTECKI

Script/Scenariusz
JAN ZAMOJSKI

Cinematography/Zdjęcia
ZBIGNIEW KOTECKI

Editing/Montaż
TERESA MIZIOŁEK

Music/Muzyka
MARCIN POSPIESZALSKI

Sound/Dźwięk
WIESŁAW NOWAK

Produced by/Produkcja
ANIMATION FILM STUDIO POZNAŃ

 

Three brothers: Eino, Aho and Laje earn their daily crust working their family land. Eino works from dawn till dusk. Aho likes to have a good time in the local inn and Laje sometimes helps Eino and sometimes accompanies Laje. One day Aho was cheated at dice and lost the farm. The brothers set off in search of work. They arrive at a road trifurcating. Eino wants to go left, Aho right and Laje keeps switching sides. Unable to convince each other the brothers start a mighty quarrel. In the end, afraid to walk alone they decide to keep together and go down the road chosen by Eino. Together they travel through forests, fight wild animals and forage for food. In the end they arrive at the gates of the city from Eino’s dreams. However, it turns out that that the only work they can beg to get is at a building site of a new palace and they have to work for food. They toil from dawn till dusk. Disenchanted, Aho dreams of the land of happiness, which in his opinion lies at the end of the road he thought they should have taken. Aho gets to the road’s trifurcating. The remaining brothers do not hear anything about his fate for a long time and in the end they get the news of his death. Eino tries to convince Laje to stay with him in the city. But after a while Laje too decided to set off  in search of a better city.

ZBIGNIEW KOTECKI  

Born in Łódź in 1952. Cinematographer and director of animated films. Graduated of National Film School in Łódź. In the years 1980-1999 he was associated with the Łódź Semaphore. For many years he has been cooperating with the Television Studio of Animated Films in Poznań.


HOW GOD MAIOR LOST HIS THRONE  (
JAK BÓG MAIOR UTRACIŁ TRON)

1999 16 min, Poland

Direction/Reżyseria
PIOTR MUSZALSKI, PAWEŁ WOLICKI

Script/Scenariusz
JAN ZAMOJSKI

Cinematography/Zdjęcia
KRZYSZTOF NAPIERAŁA, KRZYSZTOF SZYSZKA

Animation/Animacja
PAWEŁ WOLICKI, JANUSZ GAŁĄZKOWSKI, ZUZANNA LEWANDOWSKA, PIOTR MUSZALSKI

Editing/Montaż
TERESA MIZIOŁEK

Music/Muzyka
TYMON TYMAŃSKI

Sound/Dźwięk
WIESŁAW NOWAK

Produced by/Produkcja
ANIMATION FILM STUDIO POZNAŃ

 

Bracia Ubi i Obi mieszkają w Lailonii w mieście Ruru. Władzę nad miastem sprawuje bóg Maior. Podstawowym prawem boga Maiora jest, że wszystko, co dla ludzi, znajduje się na dole, co dla boga – znajduje się na górze. Bracia zyją zgodnie z prawami ustanowionymi przez boga Maiora, aż Obi buntuje się przeciwko nim. Wkrótce bracia rozstają się i Obi umiera. Za złamanie swoich praw bóg Maior skazuje Obiego na pobyt w piekle. Ubi także umiera, a że zawsze był posłuszny prawom boga, idzie do nieba. Bracia nawet po śmierci są rozdzieleni. Ubi nie jest szczęśliwy w niebie i chce iść do piekła. Bóg Maior nie zgadza się jednak na to. W niebie wybucha bunt. Bóg Maior abdykuje. Odtąd żyjący i nieżyjący mieszkańcy miasta Ruru muszą sobie radzić sami.

PIOTR MUSZALSKI
Born in Poznań in 1960.

PAWEŁ WOLICKI

 

OF A GREAT SHAME (O WIELKIM WSTYDZIE)
1998, 15 min, Poland

Direction/Reżyseria
JACEK ADAMCZAK

Script/Scenariusz
JAN ZAMOJSKI

Cinematography/Zdjęcia
KRZYSZTOF SZYSZKA

Editing/Montaż
JACEK ADAMCZAK

Music/Muzyka
ZBIGNIEW KOZUB

Sound/Dźwięk
WIESŁAW NOWAK

Produced by/Produkcja
ANIMATION FILM STUDIO POZNAŃ

 

W królestwie Lailonii, mieszka młody rybak Rio. Rio kocha Murię i uważa ją za najpiękniejszą dziewczynę na świecie. Rio zostaje powołany do wojska. Mimo wyczerpania i wielu trudów, ani przez chwilę nie zapomina o Murii. W snach Rio, Muria jest dla niego lepsza niż w rzeczywistości, i Rio bardziej lubi sny od życia. Rio zaniedbuje obowiązki wojskowe. Pewnego razu Rio z przerażeniem uświadamia sobie, że nie pamięta, jaki kolor oczu ma Muria. Udaje się więc do Wróżki. Ale wróżka może przywołać wygląd tylko osoby zmarłej. U Wróżki Rio uświadamia sobie, że nie tylko zapomniał, jakiego koloru oczy ma Muria, ale także nie pamięta, jakie ma włosy lub jaki kształt ma jej nos. Wyśmiany przez Wróżkę, Rio zmniejsza się ze wstydu. Za zmniejszenie się bez rozkazu, Rio zostaje zamknięty w areszcie i postawiony przed sądem wojskowym. Ponieważ teraz wstydzi się również swojej zmniejszonej postaci, nadal zmniejsza się ze wstydu. Widząc to, sędziowie skazują go na całkowity zanik przez zawstydzenie.

JACEK ADAMCZAK
Born in Poznań in 1955. Director, graphic designer, animator, screenwriter. He graduated from the State Higher School of Fine Arts in Poznań (currently the University of Arts in Poznań) at the Faculty of Fine Arts. Since 1990, he has been a researcher and teacher at the Poznań University. Head of the I Animation Studio at the Faculty of Animation. Deputy Dean of the Faculty of Multimedia Communication (2003–2008), Vice-Rector for Student Affairs (2008–2016). In the years 1982–2001 he made films in the Television Studio of Animated Films in Poznań, from 2001 to today a director cooperating with TV Studio Filmów Animowanych sp. z o.o. in Poznań. He specializes in various techniques of drawing animation. The work is addressed mainly to a young audience. Winner of awards and distinctions at domestic and foreign festivals (m.in in Krakow, Poznań, Cairo, Chicago). Member of the Polish Filmmakers Association.

 

OF CHILDREN’S TOYS  (O ZABAWKACH DLA DZIECI)

1999, 14 min, Poland

Direction/Reżyseria
HIERONIM NEUMMAN

Script/Scenariusz
JAN ZAMOJSKI

Cinematography/Zdjęcia
ZBIGNIEW KOTECKI, JADWIGA ZADUER

Editing/Montaż
TERESA MIZIOŁEK

Music/Muzyka
KSZESIMIR DĘBSKI

Sound/Dźwięk
WIESŁAW NOWAK

Produced by/Produkcja
ANIMATION FILM STUDIO POZNAŃ

 

W królestwie Lailonii żyje kupiec Pigu. Ma córkę Memi. Kupcowi Pigu dobrze się powodzi, a ponieważ ulubioną rozrywką w jego kraju jest dziurawienie globusów, Pigu przywozi z każdej podróży córce Memi globusy. Po powrocie z kolejnej wyprawy kupieckiej, Pigu dowiaduje się, że podczas jego nieobecności Memi zamówiła globus wielkości kuli ziemskiej. Pigu natychmiast przelicza, ile będzie kosztował go kaprys córki i pod pretekstem złego wykonania, odsyła globus do sklepu. Memi wpada w histerię, a ponieważ Pigu jest bardzo wrażliwy na łzy córki, podsuwa jej pomysł, aby zamiast globusa, podziurawiła kulę ziemską. Memi wsiada do samolotu i bawiąc się doskonale, dziurawi ziemię. W dziurach giną słynne budowle, zapadają się domy mieszkalne i biurowce. Rozdzwaniają się telefony z pytaniami, kto niszczy kulę ziemską. Poszkodowane państwa żądają wysokich odszkodowań. Pigu, który nie ma czym zapłacić za szkody spowodowane zabawą Memi, trafia do więzienia. Siedząc samotnie w celi dochodzi do wniosku, że nie należy szczędzić pieniędzy na zabawki dla dzieci.


HIERONIM NEUMMAN
Born in Poznań in 1948. Director of animated, combined and experimental films, layout artist, screenwriter, professor born in November 1948 in Poznań. Considered one of the most prominent members of the experimental trend in Polish animation. Neumann’s films use technical tricks, often based upon innovative solutions. They constitute a distinct phenomenon in Polish animation, at the same time being a part of its experimental trend, represented for instance by Zbigniew Rybczyński.

 


OF A FAMOUS MAN  (
O SŁAWNYM CZŁOWIEKU)

 1998, 14 min, Poland

Direction/Reżyseria
KRZYSZTOF KIWERSKI

Script/Scenariusz
JAN ZAMOJSKI

Cinematography/Zdjęcia
TOMASZ WOLF, TOMASZ CHMIEL

Editing/Montaż
KRZYSZTOF KIWERSKI

Music/Muzyka
JAN GRZYWACZ

Sound/Dźwięk
IRENA HUSSAR

Produced by/Produkcja
ANIMATION FILM STUDIO POZNAŃ

 

Pewien mieszkaniec Lailonii o imieniu Tat, bardzo chce zostać sławnym człowiekiem. Długo zastanawia się, co zrobić, tym bardziej, że we wszystkich dziedzinach nauki, kultury i sztuki są ludzie sławniejsi od niego. Dochodzi do wniosku, że może zostać sławnym, robiąc coś najgorzej na świecie. Jednak zdobywa tylko chwilowo poklask tłumu albo naraża się na śmieszność. W końcu dochodzi do wniosku, że zdobędzie sławę stając się najmniej sławnym człowiekiem na swiecie. Tak też robi. Wkrótce wszyscy o nim zapominają i Tat osiąga swój cel.

 

KRZYSZTOF KIWERSKI  

Born in Poznań in 1948.  A graduate of the Painting and Graphic Arts Department of the Academy of Fine Arts in Cracow, he makes paintings, computer graphics and motion graphics. He has realized 38 animation films including four feature-length animations. His films have been screened at film festivals in, among others, Annecy, Cannes, Chicago, Huesca, Oberhausen, Tours, New York, Poznań and Kraków. They have won many awards and distinctions, along with his graphics and paintings.

Social hosted video URL is empty.


Gallery Theatre
(1112 North Milwaukee Ave.)
poniedziałek, 15/11/21  19:00   

1998-1999 min, Poland
Polish with English subtitles

 

various directors

Contact Us

Jeśli masz szybkie pytanie, napisz do nas. Odpowiemy na nie wkrótce!

Not readable? Change text. captcha txt