A LUMP OF SUGAR (KOSTKA CUKRU)

1986, 9 min, Poland

Direction/Reżyseria
JACEK BŁAWUT

Script/Scenariusz
JACEK BŁAWUT

Cinematography/Zdjęcia
KRZYSZTOF PTAK

Editing/Montaż
JÓZEFA STRZEŚNIEWSKA

Sound/Dźwięk
JAN FREDA

Produced by/Produkcja
EDUCATIONAL FILM STUDIO

The shocking film, which under the façade of “sports reportage” from the famous race “great Pardubicka” in Czech Pardubice, shows how great price: extreme struggle, fear, pain and even death, pay for this exciting people entertained the main players – racing horses.

Wstrząsający film, który pod pozorem “sportowego reportażu” ze słynnej gonitwy “Wielka Pardubicka” w czeskich Pardubicach, pokazuje jak wielką cenę – krańcowego wysiłku, strachu, bólu i nawet śmierci, płacą za tę pasjonującą ludzi rozrywkę główni zawodnicy – konie wyścigowe.

JACEK BŁAWUT
Born in 1950 in Zagórz Śląski. Cinematographer, scriptwriter, director. In 1982 he graduated from cinematography department at the National Film School in Łódź. Lecturer at the film schools in Berlin, Hannover, Toruń and also at the Andrzej Wajda Master School of Film Directing in Warsaw. Between 1992-94 he was a co-editor of the “World Film” magazine. Since 2003 a member of the European Film Academy. He has made several documentary films, also worked as cameraman for feature films. In 2008 he made his debut as a director of the fiction film “Before Twilight”. He has been awarded at many festivals in Poland and abroad.

 

ACCIDENT (KRAKSA)

1963, 17 min, Poland
Direction/Reżyseria
EDWARD ETLER

Script/Scenariusz
EDWARD ETLER

Cinematography/Zdjęcia
STANISŁAW ŚLISKOWSKI

Editing/Montaż
KRYSTYNA LEŚNIEWSKA

Sound/Dźwięk
ZDZISŁAW BRZOZOWSKI,
HALINA PASZKOWSKA,
KRZYSZTOF GRABOWSKI

Music/Muzyka
KRZYSZTOF KOMEDA

Produced by/Produkcja
EDUCATIONAL FILM STUDIO

The young couple goes on a car ride. As a result of the unsafe driving of the vehicle comes to an accident. The girl ends up in the hospital.

Młoda para udaje się na przejażdżkę samochodem. Na skutek nierozważnego prowadzenia pojazdu dochodzi do wypadku. Dziewczyna trafia do szpitala.

EDWARD ETLER
Born in 1931 in Warsaw. Director, writer and cinematographer. He spent his childhood in Warsaw Ghetto. He later hid outside the ghetto. Graduate of the National Film School in Łódź. In 1968 he emigrated from Poland to Israel. Known for “Cemetery of Rem” (1961), “13th Floor” (1966) and “The White Waltz” (1965).

 

ANT TRAILS (MRÓWCZE SZLAKI)

1956, 10 min, Poland
Polish with English subtitles

 

Direction/Reżyseria
STANISŁAW KOKESZ

Script/Scenariusz
ROMAN WOŹNIAKOWSKI,
NINA BERESTOWSKA

Cinematography/Zdjęcia
BOLESŁAW BĄCZYŃSKI

Editing/Montaż
HALINA DEJOWA

Sound/Dźwięk
ZDZISŁAW BRZOZOWSKI

Music/Muzyka
JERZY MATUSZKIEWICZ

Produced by/Produkcja
EDUCATIONAL FILM STUDIO

The Film is an intriguing and immersive image like the best thriller. A remarkable, dramatic tale about the surprising customs of the Formative community precisely told and photographed. The main character here is a special species of these insects called the Amazon (Polyergus rufescens), which in the Formic world is equivalent to the rogue horde of Hun Attila. The attacks of the Amazon Army on the nest of milder species of ants resemble scenes from the best battle films, but the struggle is really “to death”.

Film jest obrazem intrygującym i wciągającym niczym najlepszy thriller. Niezwykła, dramatyczna opowieść o zaskakujących obyczajach mrówczych społeczności, precyzyjnie opowiedziana i sfotografowana. Głównym bohaterem jest tu szczególny gatunek tych owadów zwany Amazonką (Polyergus rufescens), który w mrówczym świecie jest odpowiednikiem zbójeckich hord Huna Attyli. Napady armii Amazonek na gniazda łagodniejszych gatunków mrówek, przypominają sceny z najlepszych filmów batalistycznych – tyle, że tutaj walka toczy się naprawdę „na śmierć i życie”.

 

STANISŁAW KOKESZ
Born in 1927 in Łuck. Director, screenwriter, and journalist. Graduate of the National Polish Film School in Łódź. After 1981 he immigrated to the USA, where he worked as a columnist for Polish newspapers published in London and New York. He died in Salt Lake City in 2015.

 

ICE HOCKEY (HOKEJ)

1976, 12 min, Poland

Direction/Reżyseria
BOGDAN DZIWORSKI

Script/Scenariusz
BOGDAN DZIWORSKI

Cinematography/Zdjęcia
KRZYSZTOF PTAK,
RYSZARD LENCZEWSKI

Editing/Montaż
AGNIESZKA BOJANOWSKA

Sound/Dźwięk
JAN FREDA

Produced by/Produkcja
EDUCATIONAL FILM STUDIO

World Ice Hockey Championships in Katowice-players give all of themselves-we admire the speed, technique, the willingness to fight. But there are also symptoms of brutal sports competition. Simultaneous observation of children from the Hockey School gives the film an additional intonation.

Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie w Katowicach – zawodnicy dają z siebie wszystko – podziwiamy szybkość, technikę, wolę walki. Niepokoją jednocześnie objawy brutalne elementy sportowej rywalizacji. Jednoczesna obserwacja dzieci ze szkółki hokejowej nadaje filmowi dodatkową wymowę.


BOGDAN DZIWORSKI
Born in 1941 in Łódź. Documentary film director, cinematographer, photographer and university teacher A graduate of the National Film School in Łódź Film School (1965). An Ordinary Professor of Film and Photography and the Dean of the Radio and Television Department of the Silesia University in Katowice. He has received a number of prestigious awards for his excellent documentary films, which focus primarily on arts or sports and include “Cross and Axe”, “Hockey”, “Olympiad”, “A Few Stories about Man” at festivals in Bilbao, Brussels, Leipzig, Marseilles, Oberhausen, San Sebastian and Cracow, among others.

 

RAT-CATCHER (SZCZUROŁAP)

Polish with English subtitles
Direction/Reżyseria
ANDRZEJ CZARNECKI

Script/Scenariusz
ANDRZEJ CZARNECKI

Cinematography/Zdjęcia
PIOTR SOBOCIŃSKI,
MARCIN ASAJEWICZ

Sound/Dźwięk
ANDRZEJ ŻABICKI

Editing/Montaż
JOANNA BORKOWSKA

Produced by/Produkcja
EDUCATIONAL FILM STUDIO

The only professional rat exterminator in Poland, who works on an industrial scale, presents his unorthodox methods of destroying the intelligent enemies.

Jedynym profesjonalny exterminator szczurów w Polsce, który pracuje na skalę przemysłową, prezentuje swoje niekonwencjonalne metody niszczenia tych inteligentnych wrogów.

ANDRZEJ CZARNECKI
Born in Darłowo in 1952. Director, screenwriter. Graduate of Directing Department of the Silesia University in Katowice. Studied also at WGIK in Moscow. Member of Polish Filmmakers Association.

 

THE PRIMER (ELEMENTARZ)

1976, 8 min, Poland
Polish with English subtitles

Direction/Reżyseria
WOJCIECH WISZNIEWSKI

Script/Scenariusz
WOJCIECH WISZNIEWSKI

Cinematography/Zdjęcia
JERZY ZIELIŃSKI

Music/Muzyka
JANUSZ HAJDUN

Editing/Montaż
DOROTA WARDĘSZKIEWICZ

Sound/Dźwięk
JÓZEF PIETROW

Produced by/Produkcja
EDUCATIONAL FILM STUDIO

A theatrical parable composed of symbolic images and painful diagnosis of Polish identity in the 1970s. Questions form Belza’s “Catechism of the Polish Child” sound shocking when asked in situations created by Wiszniewski. Eventually, children leave the most important ones unanswered.

Inscenizowana przypowieść w symbolicznych obrazach przedstawia bolesną diagnozę poczucia tożsamości Polaków w latach siedemdziesiątych XX wieku. Zadawane w filmie pytania z „Katechizmu polskiego dziecka” Bełzy brzmią wstrząsająco w sttuacjach wykreowanych przez reżysera, a najważniejsze z nich dzieci pozostawiają bez odpowiedzi.

WOJCIECH WISZNIEWSKI
Born in 1942 in Łódź. Director and screenwriter. Graduate the Directing Department of the National Film School in Łódź. Author of fictionalized documentaries on socio-political subjects. Co-founder and program manager of the Young Studio TVP A. Munka. He died in Warsaw in 1981.

KUP BILET

Contact Us

Jeśli masz szybkie pytanie, napisz do nas. Odpowiemy na nie wkrótce!

Not readable? Change text. captcha txt