Film jest próbą opisania 11 lat z historii Polski, które zaważyły na tożsamości narodowej Polaków. Akcja rozpoczyna się w roku 1908 wydaniem we Lwowie przez kartografa Eugeniusza Romera podręcznika szkolnego wraz z Atlasem Geograficznym, a kończy podpisaniem Traktatu Pokojowego w Wersalu w 1919 r.

 

PIOTR KUCIŃSKI

Social hosted video URL is empty.

Pokazy

GALLERY THEATRE
(1112 N. Milwaukee Ave.)

CZWARTEK,   15/11/2018   208:45  

2018, 57 min, Polska
jezyk polski z ang. napisami

 

Direction/Reżyseria
PIOTR KUCIŃSKI

Script/Scenariusz
PIOTR KUCIŃSKI

Cinematography/Zdjęcia
MIROSŁAW BAJAS

Editing/Montaż
DARIUSZ JAKUBIAK

Produced by/Produkcja
TVP

Contact Us

Jeśli masz szybkie pytanie, napisz do nas. Odpowiemy na nie wkrótce!

Not readable? Change text. captcha txt